Lagerhotell.

Kallager.

Kallager avdelningen hanterar mest långt eller tungt gods som lastas eller lossas utomhus och lagras i våra 7000 kvadrat meter stora lokaler.
Här använder vi oss av lastmaskiner och lastbilar med lösflaksystem som gör vår hantering snabb och effektiv.
I dagsläget har vi 13 flak utställda på Profilgruppens olika upphämtningsplatser där flaken fylls av Profilgruppens olika avdelningar och hämtas av oss för vidare transport till vårt lager i väntan på avrop från deras logistikavdelning.
Därefter lastas detta ut till Profilgruppens kunder. Endel kör vi ut själva till medleverantörer lokalt men det mesta hämtas av Schenker, DHL, FREJA mfl för vidare transport inrikes och utrikes.

Varmlager.

Vi har under våren 2020 gjort en total översyn av vårt varmlager i syfte att dels förbättra för våra befintliga kunder, men även för att kunna attrahera nya.
Vi har strävat efter en fysisk struktur med ordning och reda, med bland annat ett helt nytt pallställage som har 960 pallplatser. Utöver uppmärkta lagerplatser och scanning funktion har vi även tagit in ett nytt WMS-lagersystem, OnGoing.
Systemet gör det möjligt för våra externa kunder att logga in från sin sida och se lagersaldo mm. OnGoing ger oss själva också en bättre struktur med uppmärkta lagerplatser och saldoöversyn per artikel och kund.

Vi söker aktivt just nu efter nya lager/plock kunder som både behöver lager, har ett plockbehov och vill utnyttja vår fina lokal med lastramper för utlastning.


All Copy Rights Reserved For AGL-LOGISTIK 2018