Flakväxlare.
Vi har en lastbil med laxå lösflaksystem som kör mellan olika fabriker och underleverantörer i stort sett dygnet runt för att förse dom med material. Den förser även utlastningen som är en viktig station där allt material i långlängder lagras för vidare distribution inrikes och utrikes.

Lastväxlare.
Vi har två lastväxlare som kör för olika aktörer på marknaden med industriavfall, biobränslen och metallskrot.
Vårt egna utbud av växelflak i olika storlekar gör att vi kan klara alla tänkbara körningar för både större företag såväl som privatpersoner.

Liftdumper.
Vår Liftdumper kör för olika större aktörer med industriavfall i mindre burkar. Vi ställer även ut liftdumpersburkar till privatpersoner. Även här har vi ett stort antal olika utföranden på containrar för att klara vilken sorts transport och avfall som kan tänkas.