Varmlagret, Järnvägsgatan 20.

Kallagret, Järnvägsgatan 47.